FMS 1 / FMS 2

Optical Fibers
SMT 10/125/900 μm
GKT 62.5/125/900 μm
OM3T 50/125/900 μm
OM4T 50/125/900 μm
Installation Cable Unit
FMS 1 (2 mm)
FMS 2 (2 mm)
FMS 2 with separation neck
Sheath
LSZH Thermoplastic
Standard colour yellow (SMT fibers)
Standard colour green (GKT, OM3T, and OM4T fibers)
Reference standard
Helkama specification
Application
Halogen-free installation cable.
Tensile strength
FMS1 FMS2 Units Mechanical test
1500 1750 N EN 187000 method 501
Crush strength
FMS1 FMS2 Units Mechanical test
100 mm (PLATE) 100 200 N EN 187000 method 504
25 mm (MANDREL) 1250 1250 N EN 187000 method 504
Impact strength
FMS1 FMS2 Units Mechanical test
15 15 J EN 187000 method 505
Min. Bending Radius (Installation/fixed)
FMS1 FMS2
20/1.5 x Ø 20/1.5 x Ø
Nominal Outer Ø
FMS2 FMS2 Unit
1.95 1.95×4.0 mm
Cable Weight
FMS1 FMS2 Unit
102 142 kg/km
Fire performance
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-22
Halogen-free
IEC 60754-1
Smoke emission
IEC 61034 series
Acidity of combustion gases
IEC 60754-2
Conductivity of combustion gases
IEC 60754-2
Min. installation temperature
-15 ° C
Operating temperature
-45 – 70 °C